SVANTE APPRECIATION POST

Mamma det är bara lite lite kiss i mina songer.

Mamma sjung staffan var en tallegren.

Mamma jag vill ha mitt plallily.