VABB

Att vabba Arvid Folke Zetterdahl, 2,5 år. ”Vi är redo att fira midsommar nu, mamma.” Med mitt ridspös snärt runt handleden. Han hämtar ofta spöet i min garderob, och det ska alltid bäras så. Sen dansar vi runt tvättkorgen och sjunger Uppå källarbacken.