ATT STANNA UPP I SCROLLANDET – EN STUDIE OM POESILÄSNING PÅ INSTAGRAM

Jag minns alla mina intervjudeltagare och hur jag brukade prata på zoom med dem. Utan dem ingen uppsats, så tack ni numera anonymiserade hjältar som ställde upp! Nu är masteruppsatsen godkänd och klar, jag är redo för pension, nåja iaf väldigt redo för skönlitterärt skrivande istället.