PSYKOLOGER & PERSONAL SHOPPERS

Det finns psykologer och det finns personal shoppers.

Men hur vore det med någon som hjälpte en bena i var man eg ska bo

och sedan hittar ett hus som matchar ens stjärntecken eller nåt.