fredag 2012-09-07 17:43:55

max 10 000 tecken och jag har skrivit 9 999 tecken. då måste jag väl ändå ha lyckats!? kan tillägga att texten är på 9 sidor.