”LITTERATUREN HÅLLER OSS MÄNSKLIGA”

Förresten så tyckte jag att det var kul att min text om AI och det svåra med att skriva (och vara människa) togs upp i en text av Esther Arndtzen i VK. Arndtzen skriver tex:

”Inom utbildningsväsendet har skräcken för att verktyg såsom ChatGPT ska leda till fusk varit stor. Det verkar vara befogat: när OpenAI lät de senaste versionerna av ChatGPT göra ett antal vanliga tentor på universitetsnivå, såsom den amerikanska advokatexamen, har resultaten varit nära perfekta. Förutom på två områden: språk och litteratur. ”Snabb översikt säger att den enda sant mänskliga kunskapen är litteraturvetenskapen?”, skrev Expressens kulturchef Victor Malm i en tweet om listan på chattbotens testresultat.

Författaren och poeten Lisa Zetterdahl påpekade i en text i Corren (18/2) att textgenererande verktyg såsom ChatGPT inte kan ta över det litterära skrivandet, eftersom ”att skriva en ny bok är att behöva uppfinna hjulet på nytt.” Detsamma gäller den litterära analysen. Den enda sant mänskliga kunskapen är möjligen litteraturvetenskapen, i förlängningen litteraturreflekterande generellt, eftersom den kräver en mänsklig hjärnas känslighet.”

Läs hela texten här: https://www.vk.se/2023-04-01/litteraturkritiken-ar-bortom-ais-formaga